?

Log in

No account? Create an account
DADAKINDER magazine [entries|archive|friends|userinfo]
TRANSGRESSIONS & SPACESHIPS

SWITCH TO  |  INTERNATIONAL MODE  ]
userinfo  |  organizmo  ]
archive  |  memory  ]

Links
[1| ( eyez ) ( genitalz ) ( religulous ) ( futura ) ( 1984 ) (violenz) (drugz) (personal) ( quotez ) ]
[2| MANIFESTO / TXT / FACEBOOK / TWITTER / MASHARIK / LIB / RSS / DONATE ]

[Feb. 21st, 2007  |  01:31 am]
TRANSGRESSIONS & SPACESHIPS
[Tags|, ]

Подкинули мне тут ссылку, где капитан издательства «ФАКТ» Леонид Финкельштейн говорит:

«…Я намагався акцентувати увагу не на кількість і не на якість порно на сайті Ульянова. Я алітерую весь його сайт, як суцільне порно (не еротика, а саме порно) -- фізіологічне, громадсько-політичне, культурологічне ("ізми" можна продовжити). Вільність та модернізм (навіть постмодернізм) стилю цікавий тоді, коли цей стиль базується на освіченісті, знаннях та концепції, а не на відсутності саме цих чинників і на шкандалі заради шкандалю».
linkReply

Comments:
[User Picture]From: pericotera
2007-02-21 11:12 am (UTC)
"весь його сайт, як суцільне порно...
коли цей стиль базується на освіченісті, знаннях та концепції"
а сам автор оной критики много перепробовал и реально образован в вопросах порно и исскуства?
(Reply) (Thread)